Ogłoszenia parafialne – XXIV Niedziela zw. 17. IX ’17


  • Dziś niedziela środków społecznego przekazu. Modlimy się za pracowników mediów. Składka zaś przeznaczona jest na radio diecezjalne.
  • W tym tygodniu wypadają Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców (tzw. Suche Dni Jesienne).
  • Jutro święto św. Stanisława patrona młodzieży. Na wieczornej mszy św. spotkanie uczniów klas VI i VII i ich rodziców (przynajmniej jednego z nich) w ramach przygotowań do bierzmowania. Uczniowie ci złożą deklarację woli przystąpienia do tego sakramentu.
  • We środę podobne spotkanie dla klas II i III gimnazjum
  • We środę o godz. 1100 sprzed wikarówki (Domu Dobrego Pasterza) specjalny samochód zabierze zużyte sprzęty elektryczne i tym podobne urządzenia. Można takowe składać tam do tej godziny, ale nie później. Firma, która organizuje tę zbiórkę współpracuje z misjonarzami.
  • Ponieważ jeden z księży udaje sie na rekolekcje kapłańskie, dlatego msze św. składkowe z pogrzebu za śp. Jana Łamasza wyznaczone na godzinę 700 rano będą odprawiane we wtorek, środę i czwartek nie w kościele parafialnym ale właśnie tam na rekolekcjach.
  • W soboty po mszy św. wieczorowej zapraszamy na spotkanie w salce katechetycznej członków i nowych chętnych RAM-u i scholi.
  • W przyszłą niedzielę po mszy św. popołudniowej odbędzie się w DPS-ie formacyjne spotkanie dla Arcybractwa Honorowej Straży N. Serca P. Jezusa. Zapraszamy!
  • Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, a tym tygodniu prosimy mieszkańców ul. Kazimierza Wielkiego blok nr 1, m. 16-24 i blok nr 3 m. 1-5
  • Zapowiedzi (na sumie)

W związek małżeński mają zamiar wstąpić następujące osoby:

Wojciech Ostafiński, wolny, s. Jana i Marii, zam. w Dynowie i Małgorzata Owsiana, wolna, c. Andrzeja i Ewy, zam w Jabłonce zap. I – 17.IX 2017