Ogłoszenia parafialne – XXV Niedziela zw. A, 24. IX ’17


  • Dziś po wieczorowej mszy św. odbędzie się w DPS-ie formacyjne spotkanie dla Arcybractwa Honorowej Straży N. Serca P. Jezusa. Zapraszamy!
  • Natomiast we środę też po wieczorowej mszy św. swe spotkanie w DPS-ie będzie miała Akcja Katolicka. Zapraszamy!
  • W piątek przypada święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
  • W sobotę rozpoczynamy Parafialne Misje Ewangelizacyjne. Będzie to szczególny czas słuchania Bożego słowa, zastanawiania się nad swoimi relacjami z Panem Bogiem oraz stosunkiem do swoich bliźnich. Niech się one staną okazją i pomocą do naprawienia tego wszystkiego, co było w tym zakresie nie w porządku oraz początkiem nowego, pięknego w zgodzie i miłości przeżywanego życia. Zachęcamy do codziennego, jeśli kto tylko może, uczestniczenia we wszelkich dostępnych obrzędach misyjnych. Będzie to rzeczywiście czas przejścia Boga prze z naszą parafię. Nie zlekceważmy tego! Program tych świętych ćwiczeń mamy w swoich domach. Gdyby ktoś chciał jeszcze zaopatrzyć się w dodatkowe, są w zakrystii.
  • Za dwa tygodnie w sobotę w Czarnej Bieszczadzkiej odbędzie się nabożeństwo różańcowe w ramach tzw. „Różańca do granic”, na które zaproszone są róże z dekanatów dynowskiego i łańcuckiego I. Prosimy chętnych do udziału w tych modłach o wpisanie się na listę w zakrystii.
  • Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, a tym tygodniu prosimy mieszkańców ul. Kazimierza Wielkiego blok nr 3, m. 6-21 oraz nry 5 i 7
  • Zapowiedzi (na sumie)

W związek małżeński mają zamiar wstąpić następujące osoby:

Wojciech Ostafiński, wolny, s. Jana i Marii, zam. w Dynowie i Małgorzata Owsiana, wolna, c. Andrzeja i Ewy, zam w Jabłonce zap II – 24. IX 2017.