OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXVI Niedziela zw. A, 1. X 2017


  • Od wczoraj uczestniczymy w Parafialnych Misjach Ewangelizacyjnych. Jest to szczególny czas słuchania Bożego słowa, zastanawiania się nad swoimi relacjami z Panem Bogiem oraz stosunkiem do swoich bliźnich. Niech się one staną okazją i pomocą do naprawienia tego wszystkiego, co było w tym zakresie nie w porządku oraz początkiem nowego, pięknego w zgodzie i miłości przeżywanego życia. Zachęcamy do codziennego, jeśli kto tylko może, uczestniczenia we wszelkich dostępnych obrzędach misyjnych. Program tych świętych ćwiczeń mamy w swoich domach. Gdyby ktoś chciał jeszcze zaopatrzyć się w dodatkowe, są w zakrystii. Można też będzie nabyć od poniedziałku różne przedmioty religijne, które do naszej kaplicy św. Teresy we wieży dostarczyła hurtownia „Arka”. Ogłoszenia związane z misjami podawane będą na bieżąco.
  • Nabożeństwem o godzinie 1530 rozpoczniemy dziś październikowe odmawianie różańca Zachęcamy do tego jak najgoręcej. Przypominamy: wspólnie w kościele modlimy się różańcem w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o 1530, z tym że w przyszłą niedzielę będzie odmówiony podczas procesji zaraz po sumie. Dlatego o 1530 nabożeństwa nie będzie.
  • Zmiana tajemnic różańcowych będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę na sumie odpustowej po zakończonej procesji eucharystycznej.
  • W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek z godziną świętą o 1700, pierwszy piątek, ale z nieco innym porządkiem – misyjnym: bez spowiedzi, ponieważ ona zostanie odprawiona dwa dni wcześniej, i pierwsza sobota z ostatnim w tym roku nabożeństwem fatimskim. Program na afiszach. W niedzielę natomiast będziemy przeżywać uroczystość Matki Bożej Różańcowej i związany z nią odpust parafialny.
  • Zapraszamy mieszkańców Dynowa na uroczyste poświęcenie kaplicy cmentarnej, którego dokona w piątek o godz. 1700 abp Adam Szal, a która powstała dzięki staraniom władz miejskich, którym jesteśmy za nią bardzo wdzięczni. Od tego momentu wszystkie pogrzeby tam będą odprawiane.
  • Przypominamy, że za odmówienie Różańca (5 tajemnic) zyskuje się odpust zupełny, ilekroć Różaniec odmawia się w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, czy w innej wspólnocie zebranej. Warunki, które należy spełnić to: wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, spowiedź i Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Jeżeli brakuje któregoś z warunków koniecz­nych do zyskania zupełnego, zyskuje się odpust cząstkowy.
  • 7. października w Czarnej k. Ustrzyk modlić się będziemy na „różańcu do granic”. Chętni niech zapisują się w zakrystii jeszcze do środy.
  • Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, a w tym tygodniu prosimy mieszkańców ul.  Kazimierza Wielkiego blok nr 3, m. 22-24, ul. Szkolna i ul. Kościuszki