Modlitwa różańcowa


Kult, jakim obdarzamy Najświętszą Maryję Pannę jest całkiem wyjątkowy, lecz różni się w istotny sposób od kultu uwielbienia, który jest oddawany wyłącznie Trójcy Przenajświętszej. Wyraża się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz modlitwie maryjnej, takiej jak Różaniec, który jest streszczeniem całej Ewangelii. Dlatego właśnie modlitwa różańcowa jest jedną z najwspanialszych modlitw do Matki Pana. Przez Różaniec chrześcijanie wstępują do „szkoły Maryi”. W historii wielu papieży zachęcało do częstego odmawiania różańca, bowiem jest to modlitwa o charakterze biblijnym, polegająca na rozważaniu wydarzeń zbawczych z życia Chrystusa, ściśle związanego ze swoją Matką.

Odmawiając w Różańcu słowa Pozdrowienia anielskiego Ave Maria – Zdrowaś Maryjo…, przesuwają się przed naszymi oczami główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych, jakbyśmy obcowali z Panem poprzez Serce Jego Matki. Równocześnie w te same dziesiątki różańca, nasze serce może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliskich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako naszym życiem.

Poruszające są słowa siostry Łucji, która była świadkiem fatimskich objawień. Zapytana, dlaczego akurat Różaniec, odpowiedziała:

Bóg zapragnął udzielić wielu łask przez Niepokalane Serce Maryi wszystkim, którzy modlą się na różańcu, bo ta modlitwa jest najbardziej przystępna dla małych i wielkich, mędrców i nieuczonych, dla tych, którzy z dobrej woli pragną zmieniać świat. Przez Różaniec Bóg udziela zdrojów łask dla świata, Kościoła, każdego człowieka.

Ojciec święty Benedykt XVI jeszcze, jako kardynał Ratzinger, w komentarzu do III części tajemnicy fatimskiej napisał bardzo znaczące słowa:

Spodobało się Bogu ratować dusze przed piekłem poprzez kult Niepokalanego Serca Maryi. Zatem Fatima uświadamia i przypomina, że przez Różaniec możemy ratować świat, dusze biednych grzeszników, siebie samych, a nawet zmieniać bieg historii. Matka Boża w Fatimie prosiła: odmawiajcie Różaniec!


Odmawiając Różaniec (5 tajemnic) zyskuje się odpust zupełny, ilekroć Różaniec odmawia się w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, społeczności zakonnej czy innej wspólnocie zebranej dla realizacji wzniosłych celów. Warunki, które należy spełnić to: wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, spowiedź i Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust zyskuje się raz na dzień. Jedna spowiedź wystarcza do zyskania odpustów w wielu dniach. Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego konieczna jest w każdym dniu, w którym odmawia się Różaniec z rozważaniem poszczególnych tajemnic. Jeżeli brakuje któregoś z warunków koniecznych do zyskania odpustu zupełnego, zyskuje się odpust cząstkowy.