Awanse Liturgicznej Służby Ołtarza, 10 XI 2019 r.


W dniu 10 listopada w naszej parafii miało miejsce uroczyste przyjęcie nowych posług Liturgicznej Służby Ołtarza. Do wszystkich stopni liturgicznych zaliczamy następujące etapy: kandydat, choralista, ministrant światła, ministrant księgi, ministrant ołtarza, ministrant słowa Bożego, ceremoniarz, prezes ministrantów.

Ministranci, którzy przyjęli nowe posługi to:

  • Ministranci Światła: Karol Pawłowski, Mateusz Gochna, Dawid Dziepak, Adrian Nalazek, Mateusz Bury, Przemysław Pantoł, Karol Puchyr, Dominik Weselak, Radosław Weselak
  • Ministranci Ołtarza: Dawid Michalik, Szymon Pudysz, Michał Niedzielski, Jakub Kośmider, Szymon Kocaj
  • Ministranci Słowa Bożego: Jakub Marszałek, Marek Martowicz, Mateusz Pawłowski.

Prowadzenie liturgicznej Służby Ołtarza według formacji Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego może przyczynić się do owocniejszego przeżywania Mszy świętej. W chwili obecnej powyższa formacja ministrantów opiera się głównie na strojach liturgicznych. Istnieje możliwość głębszego ubogacenia liturgii, ale potrzebna jest większa liczba ministrantów w naszej parafii. Dlatego zachęcamy chłopców do podjęcia służby przy Ołtarzu Pańskim. Uczniowie z klas 3 SP mogą jeszcze przed I Komunią Świętą posługiwać jako kandydaci na ministrantów.

Wszystkim podejmującym służbę przy Ołtarzu, oraz rodzicom składamy serdeczne podziękowanie.