OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXVII Niedziela zw. A, 8. X ’17


  • Dziś w naszej Parafii obchodzimy Uroczystość Odpustową Matki Bożej Różańcowej. Po sumie procesja różańcowa. Po południu o 1530 różańca już nie będzie. Natomiast w dni powszednie różaniec odmawiamy w kościele po mszy św. wieczorowej, na który serdecznie zapraszamy.
  • Za nami tygodniowe Parafialne Misje Ewangelizacyjne. Wdzięczni Bogu, chcemy też publicznie podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by je jak najwięcej parafian mogło przeżyć po Bożemu. A więc dziękujemy ojcom misjonarzom za obfity siew Bożego słowa, spowiednikom za posługę w konfesjonale, panu kościelnemu i organiście, panom, którzy przygotowali krzyż i wyżłobili na nim misyjny napis, tym, którzy zawieźli misjonarzy z Panem Bogiem do chorych w ich domach; wszystkim, którzy swymi ofiarami wsparli to dzieło. Jesteśmy wdzięczni dyrektorom szkół znajdującym się na terenie parafii za życzliwe przyjęcie misjonarzy w salach szkolnych. Serdeczne Bóg zapłać wam wszystkim, drodzy parafianie, za to otwarcie się na Boże słowo, które tak obficie spływało na nas w tych dniach. Oby wydało one bogate plony. Pamiętajmy o swych postanowieniach!
  • Szczególne i gorące podziękowania z naszej strony należą się władzom miejskim z panem Burmistrzem i panią przewodnicząca Rady na czele za wybudowanie kaplicy cmentarnej. Na zewnątrz piękna, wyglądająca jak prawdziwy kościół, przyciąga ku sobie wzrok wszystkich wjeżdżającym do Dynowa od strony północnej. Wewnątrz zaopatrzona jest we wszystkie potrzebne do uroczystego sprawowania pogrzebu paramenta, a więc: ołtarz, ambonkę, krzyż, organy, katafalk. Znajduje się też tam tak bardzo potrzebna do przechowywania ciała ludzkiego chłodnia. Wszystkie detale odznaczają się estetyką i starannością wykonania. W piątek uroczyście poświęcił ją ks. abp Adam Szal z Przemyśla.  W te sposób została oddana do użytku. Odtąd już nie w wieży kościelnej, ale tam w poświęconej na ten cel kaplicy składajmy ciała naszych zmarłych, tam też jest wiele miejsca w ławkach kaplicznych do odmawiania różańca, a nie pod gołym niebem jak to często dotąd bywało; przy kaplicy znajduje się wystarczająco duży parking, gdzie można pozostawić samochody, są także i toalety. Odtąd też w tej kaplicy odprawiana będzie msza św. za zmarłą osobę, by bezpośrednio stamtąd udać się prosto na przyległy cmentarz. Kaplica nie jest własnością parafialną, ale komunalną, i dlatego przez odpowiedni urząd miejski jest nadzorowana. Do niego należy się też zwracać o udostępnienie.
  • We środę o godz. 1800 msza św. i spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla klas III gimnazjum oraz ich rodziców. Zapraszamy!
  • W niedzielę w kolejnym Dniu Papieskim młodzież, która korzysta ze stypendium papieskiego zbierać będzie do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia; natomiast radni parafialni będą ostatni raz w tym roku kwestować na budowę plebanii. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!
  • Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, a w tym tygodniu prosimy mieszkańców ul. Strażackiej i Jana Pawła II nr 3-17.