Duszpasterze


PROBOSZCZ

  • Ks. prał. dr Stanisław Janusz – dziekan dekanatu dynowskiego

WIKARIUSZE

  • Ks. mgr Paweł Bar
  • Ks. mgr Janusz Borek

INNI DUCHOWNI

  • Ks. mgr lic. Stanisław Pieńczak – kapelan DPS
  • Ks. kan. Zdzisław Pokrywka – rezydent