OGŁOSZENIA PARAFIALNE – II Niedziela Wielkanocy 11. IV ’21

W niedzielę dzisiejszą Kościół obchodzi Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Po południu o godzinie 1500 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, oczywiście zachowując przepisy epidemiologiczne. Przy okazji – zachęcamy do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego jak najczęściej. Przypominamy, że za odmówienie jej przed Najśw. Sakramentem można zyskać odpust zupełny. Dziś rozpoczyna się Tydzień […]


OGŁOSZENIA PARAFIALNE – Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 4. IV ‘21

W tę radosną Wielka i Świętą Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego ks. proboszcz wraz ze wszystkimi duszpasterzami pracującymi w parafii składa wszystkim parafianom i gościom najserdeczniejsze życzenia wielkanocne: niech zmartwychwstały Chrystus Pan napełnia was niebiańskim światłem nadziei na szczęśliwe z Nim życie u Jego i naszego Ojca w niebie, oraz niech sprawi […]


TRIDUUM PASCHALNE

Doroczna celebracja paschalnego misterium Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, jest szczytem roku liturgicznego. Takie znaczenie, jakie niedziela ma w tygodniu, Uroczystość Wielkanocy ma właśnie pośród obchodów roku liturgicznego. Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku, począwszy od wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku, aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie […]


OGŁOSZENIA PARAFIALNE – Niedziela Palmowa 28. III ’21

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Przygotowujemy się do godnego przeżycia świętych Dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. W związku ze zmianą czasu wieczorną Mszę św. odprawiać będziemy w dni powszednie od jutra o godz. 1800; natomiast bez zmian zachowujemy godziny nabożeństw niedzielnych. Szczególne wyrazy pobożności i formy kultu liturgicznego […]