Ogłoszenia parafialne – I Niedziela Wielkiego Postu 18. II ’18


  • Dziś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godzinie 1530, a bezpośrednio po nich Msza św. wieczorowa. Następnie w DPS spotkanie formacyjne członków Honorowej Straży Najśw. Serca P. Jezusa. Zapraszamy!
  • Przypominamy, że Droga Krzyżowa odprawiana jest w czwartki dla dzieci i młodzieży, a w piątki dla pozostałych wiernych o godzinie 1630. Zapraszamy do uczestnictwa!
  • W tym tygodniu w czwartek przypada świeto katedry św. Piotra. Pomódlmy się w intencji Ojca św.
  • Za tydzień zbiórka do puszek na fundusz misyjny „Ad Gentes”.
  • Bóg zapłać za posprzątanie kościoła a w tym tygodniu prosimy mieszkańców ul. Pawiej nry 1-14.
  •  W dniu 25 lutego (niedziela) o 1700 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się zebranie mieszkańców osiedla nr 2, na które ich zaprasza Burmistrz Miasta. Przedmiotem zebrania będzie sprawozdanie z działalności gminy za rok 2017 i plany na rok bieżący. Dzisiaj natomiast o tej samej godzinie i w tym samym miejscu odbędzie się takie samo spotkanie dla osiedla nr 1.
  • Informujemy też o tym, że ze względu na październikowe misje parafialne, które sie odbyły w ubiegłym roku i na renowacyjne zaplanowane na rok bieżący, rekolekcji parafialnych w Wielkim Poście nie będzie. Owszem, po V niedzieli WP odprawią je uczniowie naszych szkół.
  • Zapraszamy na Mszę św. i spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania: wtorek uczniowie klas VI SP; środa uczniowie klas VII SP oraz II Gimnazjum.