I Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej, 9 XI 2019 r.


Dnia 9 listopada 2019 r. w Przemyślu, miał miejsce I Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej pod hasłem: „Panie, uświęć nas w prawdzie”. Spotkanie kongresowe było skierowane do duszpasterzy i delegacji parafii archiprezbiteratu przemyskiego (dekanaty: Bircza, Dubiecko, Dynów, Kalwaria Pacławska, Przemyśl I, Przemyśl II, Przemyśl III, Żurawica), osób konsekrowanych pracujących w archiprezbiteracie, absolwentów Szkoły Animatora Biblijnego w Przemyślu, grup biblijnych, uczestników warsztatów biblijnych w Przemyślu w dniu 23 marca 2019 r. oraz wszystkich zainteresowanych lekturą i modlitwą Pismem Świętym. Program kongresowego spotkania miał następujący przebieg:

  • 10.00 – Rozpoczęcie w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu
  • 10.20 – Wykłady: a) „Zagadnienie prawdy w perspektywie współczesności” – ks. dr Norbert Podhorecki; b) „Prawda a kłamstwo w Biblii” – ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
  • 11.30 – Program biblijny
  • 12.00 – Przerwa
  • 12.45 – Wspólnotowa modlitwa Słowem Bożym w Archikatedrze
  • 14.00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem abp. Adama Szala.

Z wielkim uznaniem i wzruszeniem, przyjęto program biblijny pt. „Dyskurs o Dziele Zbawienia” w wykonaniu Zespołu artystycznego z Dynowa. Cośmy Cl PANIE uczynili? Przed ponad dwoma tysiącami lat to pytanie zadawali sobie świadkowie Naszego Mistrza, przez wieki powtarzali je wierni wyznawcy Jezusa Chrystusa, Jego czciciele i zgłębiający prawdy ewangeliczne, czasem także ich poszukujący… A my? Ludzie XXI wieku. Czy umiemy na nie odpowiedzieć w prawdzie? Czy rozumiemy wielkość OFIARY ZBAWIENIA? Czy pozostajemy wierni naszemu Mistrzowi w każdej sytuacji?

Zespół artystyczny z Dynowa reprezentujący naszą parafię, podjął zatem refleksję nad tematem i próbę poszukania odpowiedzi. „Dyskurs…” to również wezwanie do przemyślenia własnych relacji z BOGIEM.

Śpiew: Samuela Łach, Joanna Wróbel, Dorota Sówka- Szmigiel, Daniel Maziarz, Anna i Agata Pudysz.

Recytacje: Bachurski Dominik, Dańczak Emil, Duda Ryszard, Iwańska Maria Kozubal-Głuchowska Jolanta, Kłyż Katarzyna, Malawska Grażyna Marszałek Jacek, Maziarz Daniel, Mączyńska Monika, Mikoś Monika Pudysz Anna, Pudysz Agata, Sówka-Szmigiel Dorota, Szafran Małgorzata Szybiak Zuzanna, Szymański Kamil, Tabisz Jerzy, Wróbel Joanna.

Opracowanie muzyczne: Piotr Dżuła. Scenariusz, reżyseria: Krystyna Dżuła.

Wszystkich aktorom, muzykom, artystom z p. Krystyną Dżuła na czele, składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie i reprezentowanie naszej parafii podczas I Kongresu Biblijnego Archidiecezji Przemyskiej. Bóg zapłać!