Archiwa Kalendarium


Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Zbigniewa Kotyrby, 9 I 2020 r.

W czwartek, 9 stycznia 2020 roku, o godzinie 14.00 nasza wspólnota parafialna pożegnała śp. ks. kan. Zbigniewa Kotyrbę, emerytowanego katechetę. Eucharystii przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Homilię do wiernych skierował ks. Stanisław Borkowski, wicedziekan dekanatu dynowskiego. Ks. kan. Zbigniew Kotyrba urodził się 15 marca 1925 r. w Iwoniczu. Po ukończeniu studiów w […]


Zmarł ks. kan. Zbigniew Kotyrba

W piątek, 3 stycznia br., zmarł w wieku 94 lat ks. kan. Zbigniew Kotyrba, emerytowany katecheta w parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie. Plan uroczystości pogrzebowych: eksporta do kościoła parafialnego w Dynowie w środę, 8 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 Msza święta pogrzebowa w czwartek, 9 stycznia 2020 r. o godz. 14.00. Ks. kan. Zbigniew Kotyrba urodził się […]


Narodzenie Pańskie 2019

Chrystus nam się narodził, uwielbiajmy Wcielone Słowo. W tym radosnym Dniu Bożego Narodzenia ks. proboszcz wraz ze swymi duchownymi współpracownikami składa wszystkim parafianom, ich rodzinom a także szanownym naszym gościom najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask od nowo narodzonego Zbawiciela, pełnego zdrowia, pomyślności i pokoju. Szczęść Boże! 


Awanse Liturgicznej Służby Ołtarza, 10 XI 2019 r.

W dniu 10 listopada w naszej parafii miało miejsce uroczyste przyjęcie nowych posług Liturgicznej Służby Ołtarza. Do wszystkich stopni liturgicznych zaliczamy następujące etapy: kandydat, choralista, ministrant światła, ministrant księgi, ministrant ołtarza, ministrant słowa Bożego, ceremoniarz, prezes ministrantów. Ministranci, którzy przyjęli nowe posługi to: Ministranci Światła: Karol Pawłowski, Mateusz Gochna, Dawid […]


I Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej, 9 XI 2019 r.

Dnia 9 listopada 2019 r. w Przemyślu, miał miejsce I Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej pod hasłem: „Panie, uświęć nas w prawdzie”. Spotkanie kongresowe było skierowane do duszpasterzy i delegacji parafii archiprezbiteratu przemyskiego (dekanaty: Bircza, Dubiecko, Dynów, Kalwaria Pacławska, Przemyśl I, Przemyśl II, Przemyśl III, Żurawica), osób konsekrowanych pracujących w archiprezbiteracie, […]