OGŁOSZENIA PARAFIALNE – Niedziela Palmowa, 5. IV ’20

Ojciec św. Franciszek w dniu 4. kwietnia mianował ks. prał. Krzysztofa Chudzio, dotychczasowego proboszcz parafii w Jasienicy Rosielnej,  biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej. Dziękując Bogu za nowego pasterza diecezji, modlimy się o błogosławieństwo Boże dla Nominata. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Przygotowujemy się do godnego przeżycia świętych Dni Męki, Śmierci i […]


OGŁOSZENIA PARAFIALNE – V Niedziela Wielkiego Postu A, 29. III ‘20

W związku ze zmianą czasu wieczorną Mszę św. odprawiać będziemy w dni powszednie od jutra o godz. 1800; natomiast bez zmian zachowujemy godziny nabożeństw niedzielnych. W zakrystii są do nabycia świeczki tzw. paschaliki i baranki wielkanocne, z których dochodu Caritas przemyska wspiera ubogie dzieci. Za tydzień składka przeznaczona jest na […]


Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020   Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się […]


OGŁOSZENIA PARAFIALNE -IV Niedziela Wielkiego Postu A, 22.III ’20

25 marca (środa) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia – modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Przypominamy, że w związku z aktualnym zawieszeniem zajęć w szkole nie odprawiamy też dla dzieci wspólnej czwartkowej Drogi Krzyżowej. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła a w tym […]


Komunikat Kurii Metropolitalnej

Komunikat Kurii Metropolitalnej Przemyśl, 14 marca 2020 r. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (do pobrania poniżej), które ogranicza sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, mając na uwadze, że ww. ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż […]


OGŁOSZENIA PARAFIALNE – III Niedziela Wielkiego Postu 15.III ‘20

We czwartek przypada uroczystość św. Józefa. Pomódlmy się też wtedy w intencjach ojca św. emeryta Benedykta XVI, ks. arcybiskupa J. Michalika i naszych bliskich solenizantów. W niedziele marcowe, z uwagi na wyjątkowe przepisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, prosimy o to, by Gorzkie Żale odprawić prywatnie we własnych domach, przez odmówienie  […]


Zarządzenie Metropolity Przemyskiego w związku z zagrożeniem epidemią

Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020 ZARZĄDZENIE Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje: 1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą […]