Archiwum dnia: 2 lipca 2021


„Dominus Jesus” – deklaracja Stolicy Apostolskiej

Kościół a fałszywe teorie zbawienia człowieka we współczesnym świecie według Deklaracji „Dominus Jesus”.  Tuż przed swoim odejściem z tego świata do Ojca Chrystus Pan przekazał Apostołom ostatnią swą wolę: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca […]